English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

9.15.2011

Το κοινωνικό πρόσωπο της Ευρώπης

Ένα σημαντικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα κοινωνικής ευαισθησίας και μάλιστα σε μια δυσχερή οικονομικά εποχή, που φέρνει κοντά πολίτες από διαφορετικά μέρη της Ευρώπης, προκειμένου να ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις και να συμμετάσχουν στην οικοδόμηση µίας κοινωνίας πιο ανθρώπινης, με μεγαλύτερη γνώση και ανταπόκριση απέναντι σε ευπαθείς και κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες, κατάφερε επιτυχώς να εξασφαλίσει, να συμμετάσχει αλλά και να διοργανώσει ο Δήμος Ηρακλείου μέσω του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και του αντιδημάρχου κ. Γιώργου Αεράκη. 

Ο τίτλος του προγράμματος είναι «Ευρώπη για τους Πολίτες» και στόχο έχει να βελτιώσει την αμοιβαία κατανόηση µεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών, µέσα από τον σεβασµό και την προαγωγή καθημερινών θεμάτων που αφορούν αδύναμες ή ευαίσθητες ή και αποκλεισμένες κοινωνικές ομάδες. Οι εργασίες της τελευταίας φάσης του προγράμματος αυτού ολοκληρώνονται με ένα ακόμα συνέδριο/workshop, το τέταρτο στη σειρά από 18 έως 23 Σεπτεμβρίου, το οποίο διενεργείται στη Λεμεσό της Κύπρου. Το θέμα είναι «Κοινωνικοποίηση των εξαρτωμένων ατόμων μέσα στα πλαίσια της πρακτικής εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ισότητας των Φύλων στις τοπικές κοινωνίες», ενώ η επιλογή των ατόμων της αντιπροσωπείας του Δήμου Ηρακλείου βασίστηκε στην άμεση σχέση με την επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση των ανθρώπων που συμμετέχουν, με τις ομάδες στόχου. 


Ο Αντιδήμαρχος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και επικεφαλής της αντιπροσωπείας κύριος Γεώργιος Αεράκης αναφερόμενος στο πρόγραμμα αυτό, είπε πως ο Δήμος Ηρακλείου μόνο με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» κατάφερε να αντλήσει κονδύλια με μηδενικό κόστος για τους πολίτες αφού ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 150.000 περίπου Ευρώ και είχε χρονική διάρκεια δύο χρόνια από την 1 Μαρτίου 2010 έως και 27 Φεβρουαρίου 2012, ενώ αφορούσε την χρηματοδότηση δράσεων σε 4 Δήμους, Θεσσαλονίκης, Λεμεσού, Φιλιππούπολης και Ηρακλείου. 

Η χρηματοδότηση αφορούσε την ανάπτυξη ενός οργανωμένου οδηγού ένταξης κοινωνικών ομάδων όπως οι γυναίκες, τα ΑΜΕΑ, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με κινητικά προβλήματα, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο επί Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, ενώ ο Αντιδήμαρχος σημειώνει πως το πρόγραμμα αυτό έχει ως βασικό στόχο να αξιοποιήσει τις υπάρχουσες δυνατότητες που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος διοργανώθηκαν ήδη διαφορετικά συνέδρια με τη συνδρομή διακεκριμένων επιστημόνων και διεθνών προσκεκλημένων που έδωσαν ενεργό παρών κατά τη διάρκεια των εργασιών. Τα θέματα που εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια του, θεωρούνται όσο ποτέ επίκαιρα γιατί αφορούν την ισότητα των δύο φύλων, τις δυνατότητες πρόσβασης σε μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις για τα Άτομα με αναπηρίες, τους Ηλικιωμένους και τα παιδιά, τις γυναίκες και τα μέλη των οικογενειών τους. 

Ο κ. Αεράκης, άνθρωπος με ιδιαίτερη κοινωνική ευαισθησία ο ίδιος, δηλώνει πως η τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να βρίσκεται κοντά στους πολίτες με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και ευαισθησίας με έμφαση στις κοινωνικές ομάδες που βιώνουν πιο έντονα τους κλυδωνισμούς αυτής της κρίσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Δήμος προχωρεί στο σχεδιασμό πολιτικών βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης, κοινωνικής φροντίδας και να συμβάλει στην ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στη λήψη των αποφάσεων θέτοντας τις βάσεις για ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος με φροντίδα για τα παιδιά και τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. 

 

Copyright © 2011 Le Regard Democratique ®. All rights reserved. No quotes from the materials contained herein may be used in any media without attribution to Le Regard Democratique. Permissions could be claimed at the email  leregardcretois@gmail.com. LRC transcripts are created on a rush deadline and accuracy and availability may vary. This text may not be in its final form and may be updated or revised in the future. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: